053 207 0161 volkskool@orania.co.za

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 10-11 (HANDBOEKE NIE INGESLUIT NIE):

GR. 10: PLUS R500.00 EKSAMENRAADREGISTRASIEFOOI, BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2021
GR. 11: PLUS R500.00 EKSAMENRAADREGISTRASIEFOOI, BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2021

OPSIE 1
GR 10-11: R 18 000.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021

OPSIE 2
GR 10-11: DEPOSITO VAN R 4 750.00, BETAALBAAR BY INSKRYWING DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 420.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2021.

OPSIE 3
GR 10-11: EKSTRA / ENKEL VAKKE R 3 000.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021

OPSIE 4
GR 10-11: EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 790.00, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021. DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 237.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2021.

 

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 12 (HANDBOEKE NIE INGESLUIT NIE):

OPSIE 1
GR 12: R 20 900.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021 PLUS R6 500* SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2021.
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2021 in. (Leerders wat nie by Volkskool Orania se sentrum skryf nie mag bykomende fooie elders betaal van ongeveer R2800*)

OPSIE 2
GR 12: DEPOSITO VAN R 5 500.00, BETAALBAAR VOOR
12 JANUARIE 2021. DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 650.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2021.
PLUS R6 500 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2021.
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2021 in.
(Leerders wat nie by Volkskool Orania se sentrum skryf nie mag bykomende fooie elders betaal van ongeveer R2800*)

OPSIE 3
GR 12: EKSTRA / ENKEL VAKKE R 3 000.00 Hierdie tarief sluit NIE die verpligte Slypskool in Augustus 2021 in nie. Kontak die skool vir ‘n gedetaileerde uiteensetting van die SACAI kostes vir enkelvakke.

OPSIE 4
GR 12: EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 790.00, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021. DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 237.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2021. Hierdie tarief sluit NIE die verpligte Slypskool in Augustus 2021 in nie. Kontak die skool vir ‘n gedetaileerde uiteensetting van die SACAI kostes vir enkelvakke.
• Alle matriek leerders wat nie die NSS-Eksamen by Volkskool in Orania kan skryf nie, sal ‘n sentrumfooi aan die eksamenskryfsentrum waar hul hierdie eksamen gaan aflê, moet betaal.
• Handboeke moet apart aangekoop word.

 

VAKKEUSE * (Slegs Gr 10 tot 12):
* Maak seker van universiteitstoelatingsvereistes indien leerder beplan om verder te studeer.
* Universiteitstoelatingsvakke: Gemerk in ‘vetdruk’ (sien hieronder)
* ’n Prestasievlak van minstens 4 (50%) in elk van vier skoolvakke uit die lys van universiteitstoelatingsvakke.

Leerders wat van vakke verander en een van die volgende vakke neem, sal die werk van begin graad 10 af moet inhaal: Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde, Verbruikerstudies, Inligtingstegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie en Ingenieursgrafika en Ontwerp

Verpligte vakke (kies tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid):

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste addisionele taal

Lewensoriëntering

Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Keusevakke (kies 3):

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskappe

Geografie

Geskiedenis

Ingenieursgrafiek en -ontwerp (IGO)

Inligtingstegnologie

Landbouwetenskappe

Lewenswetenskappe

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

Rekeningkunde

Toerisme

Verbruikerstudies

Visuele Kunste (2022)