053 207 0161 volkskool@orania.co.za

In die vestigingsfase begin leerders meer selfgerig werk en registreer op Leersfeer, Volkskool se interaktiewe platvorm op die internet. Deur Leersfeer deel ons Doelwitvelle wat vir die leerder persies aandui watter werk elke dag gedoen moet word. Warmpatatte is rekenaaroefeninge wat die leerwerk uit die handboek maklik en pret maak. Die warmpatatte, werkkaarte vir inoefening, formele assesseringstake, toetse en eksamens word ook op Leersfeer beskikbaar gemaak. Die vakmentors is deurlopend beskikbaar en gretig om te help waar dit nodig is.

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 4-6 (HANDBOEKE NIE INGESLUIT NIE):

OPSIE 1
GR 4-6: R 12 730.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2021

OPSIE 2
GR 4-6: DEPOSITO VAN R 3 400.00, BETAALBAAR BY INSKRYWING DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 000.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2021.

Fasehoof

July Smit Fasehoof

Afrikaans graad 4-6

Wiskunde graad 4

Geskiedenis graad 4-6

Dorotta Grobbelaar

Engels graad 4-6

Maryka van Heerden

Wiskunde graad 5

Somari Basson

Wiskunde graad 6

Carel Boshoff

Natuurwetenskap graad 4-6

André du Toit

Geografie graad 4-6

Annamarie van der Merwe

Lewensvaardighede graad 4-6