Opleiding en Orientering

AFSTANDSLEER PLUS BIED JAARLIKS:

  1. ‘n Slypskool vir leerders in Augustus (verpligtend vir matrieks).
  2. Ouers is enige tyd van die jaar welkom vir ‘n oriëntering- en kortkursus in Volkskool se onderwyssisteem

Slypskool

Aan alle AFSTANDSLEER PLUS-leerders en of hulle ouers/onderwysers vir 2019:

Jaarliks, net voor die rekordeksamen, hou Volkskool Orania ‘n weeklange slypskool vir residensiële- en afstandleerders waartydens hulle deur ‘n paar vakgebiede geneem word ter voorbereiding van die eksamen. By Afrikaans en Engels sal dit tipies die letterkundige werke wees – gedigte, dramas en romans – wat behandel en toegelig word deur DVD’s om ‘n volledige oorsig oor die werk te kry. In hierdie week besoek ‘n moderator van SACAI die skool om die mondelinge eksamen af te neem asook die praktiese eksamen van die Verbruikerstudie-leerders in die goed toegeruste Verbruikerstudie-kombuis. Vir albei hierdie eksamens word hulle deeglik voorberei. Daar word ook vir Wiskundeleerders indiepte-kursusse aangebied deur gesoute wiskundedosente wat regoor die land sodanige kursusse vir hoërskoolleerders aanbied. Leerders word ook voorberei in die Fisiese Wetenskappe, praktiese vakke soos Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie, Besigheidstudies en Lewenswetenskappe. Die week het ook ‘n gesellige sosiale program, onder andere ‘n skattejag op fietse deur die dorp, vlotvaart op rivier, ‘n braai saam met die ouers en word op ‘n hoogtepunt afgesluit met die matriekafskeidfunksie.

‘n Akkommodsielys is op aanvraag beskikbaar. Bywoning is opsioneel vir ouers.

Skoolkoerant

DIE HOUTOOG

Die Houtoog is die kwartaallikse skoolkoerant wat skoolnuus, nuus van afstandleerders en nuus oor die gemeenskap bevat. Die redaksie is skoolleerders wat self verantwoordelikheid neem vir die artikels, uitleg, reëlings van drukwerk en verspreiding van die koerant en hulle word sodoende blootgestel aan ‘n omvattende leerproses om hulle letterkundige- en kommunikasievaardighede te ontwikkel. Susan Lombaard, die Uitvoerende Hoof en Redakteur van Maroela Media, het onlangs die skool besoek en waardevolle joernalistieke wenke gegee. ‘n Kursus in joernalistiek en die uitgee van ‘n skoolkoerant word vir volgende jaar beplan.

Uit die argief: ‘n video deur Graad 6 leerders, ‘n paar jaar terug gedoen, as ‘n tegnologieprojek – hulle is tans Graad 11 en 12.