Ondersteuningsdienste

  • VAKMENTORS
  • SLYPSKOOL
  • TOERISMETOER
  • NUUSBRIEWE EN INLIGTINGSTUKKE
  • DEELNAME AAN AFRIKAANS EKSPO
  • DEELNAME AAN ESKOM EKSPO
  • SKOOLKOERANT: DIE HOUTOOG
  • MATRIEKAFSKEID

Ondersteuningsdienste: Administratief

Anje Boshoff (skoolhoof)

BA(ALW), BA.Hons (Cum Laude), NGOS (Cum Laude)
anjestrik@orania.co.za
072 970 7050

Mev Anje Boshoff is die skoolhoof van Volkskool Orania. Sy is al vir 10 jaar onderwyser en vir 3 jaar saam met haar dinamiese personeel verantwoordelik om Volkskool Orania op ‘n unieke  wyse te lei en te vestig as ‘n uitnemende opvoedingsinstelling. Hier leer kinders vroeg onafhanklik dink en neem verantwoordelikheid vir hulle eie werk. Selfdissipline eerder as dissipline van buite is hier een van die sleutelbegrippe.

Sanet Buitendag

navrae@volkskoolorania.co.za 
053 207 0161

Mev Sanet Buitendag is ons administratiewe hoof. Sy werk met rekeninge en hanteer navrae en nuwe inskrywings. Sy skakel ook met SACAI om graad 12 leerders te registreer en by eksamensentrums teplaas. Vakveranderings en SACAI regulasies val ook onder haar beheer. Sy help met die reëlings vir die jaarlikse Toerisme-toer en ondersteun die leerders in die insamelingsprojekte daarvoor.

Sybella Taljaard

student@volkskoolorania.co.za 
053 207 0161

Mev Sybella Taljaard is ons studente administrateur. Sy werk met ons plaaslike- en afstandleer-studente en sorg dat almal se take betyds in is en op datum bly. Sy ontvang en versend leer- en eksamenmateriaal en werk die eksamenroosters uit. Sy is die primêre skakel met leerders en ouers en sal sorg dat jy by die regte onderwyser uitkom met jou navraag.

Driekie de Jongh

volkskool@orania.co.za 
053 207 0161

Mev Driekie de Jongh is die eerste stem wat jy sal hoor as jy die skool se nommer skakel en die eerste vriendelike gesig wat jy sal sien as jy Volkskool besoek. Haar hande staan vir niks verkeerd nie – sy hou 100 balle in die lug!

Antoinette Snyman

antoinette@volkskoolorania.co.za 
053 207 0161

Mev Antoinette Snyman sorg dat alle portefeuljetake netjies in lêers geliasseer word. Sy sorg ook vir finale puntestate en dat die rapporte uitgereik word. Sorg dus dat jy in haar goeie boekies bly!


Milandi Malan

B Ed (besig) (7 jaar ervaring)
mimalan7@gmail.com
084 588 0299

Remediëring: Die twee groot nuwe struikelblokke in skole is probleme met wiskunde en leesvermoë. Juffrou Milandi help almal wat daarmee sukkel. Sy is ook gekwalifiseer om amanuensis te doen vir wie dit nodig het tydens eksamens.