Ondersteuningsdienste

 • Vakmentors
 • Slypskool
 • Toerismetoer
 • Nuusbriewe en inligtingstukke
 • Deelname aan Afrikaanse ekspo
 • Deelname aan Eskom ekspo
 • Skoolkoerant: Die Houtoog
 • Matriekafskeid

Afstandleer Plus

‘n Onderwysstelsel wat reeds 27 jaar beproef is, gekoppel aan Volkskool Orania. Die sukses van ons oud-matrikulante is ons beste getuigskrif!

Internettoegang is ‘n vereiste!

Werkswyse

 • Leermateriaal word verskaf via die internet – internettoegang is ‘n vereiste.
  Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan KABV vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.
 • Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.
 • Formele Assesseringstake word direk na Volkskool gestuur vir assessering.
 • Warm Patatte is rekenaaroefeninge gebasseer op vakinhoud.
 • Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlders by te staan.

Ondersteuningsdienste: Administratief

Anje Boshoff (Skoolhoof)

BA(ALW), BA.Hons (Cum Laude), NGOS (Cum Laude)

Mev Anje Boshoff is die skoolhoof van Volkskool Orania. Sy is al vir 10 jaar onderwyser en vir 3 jaar saam met haar dinamiese personeel verantwoordelik om Volkskool Orania op ‘n unieke  wyse te lei en te vestig as ‘n uitnemende opvoedingsinstelling. Hier leer kinders vroeg onafhanklik dink en neem verantwoordelikheid vir hulle eie werk. Selfdissipline eerder as dissipline van buite is hier een van die sleutelbegrippe.

Mev Sanet Buitendag

Mev Sanet Buitendag is ons administratiewe hoof. Sy werk met rekeninge en hanteer navrae en nuwe inskrywings. Sy skakel ook met SACAI om graad 12 leerders te registreer en by eksamensentrums teplaas. Vakveranderings en SACAI regulasies val ook onder haar beheer. Sy help met die reëlings vir die jaarlikse Toerisme-toer en ondersteun die leerders in die insamelingsprojekte daarvoor.

Sybella Taljaard

Mev Sybella Taljaard is ons studente administrateur. Sy werk met ons plaaslike- en afstandleer-studente en sorg dat almal se take betyds in is en op datum bly. Sy ontvang en versend leer- en eksamenmateriaal en werk die eksamenroosters uit. Sy is die primêre skakel met leerders en ouers en sal sorg dat jy by die regte onderwyser uitkom met jou navraag.

Driekie de Jongh

Mev Driekie de Jongh is die eerste stem wat jy sal hoor as jy die skool se nommer skakel en die eerste vriendelike gesig wat jy sal sien as jy Volkskool besoek. Haar hande staan vir niks verkeerd nie – sy hou 100 balle in die lug!

Antoinette Snyman

Mev Antoinette Snyman sorg dat alle portefeuljetake netjies in lêers geliasseer word. Sy sorg ook vir finale puntestate en dat die rapporte uitgereik word. Sorg dus dat jy in haar goeie boekies bly!

Aansoekvorm

Voltooi asb en stuur per e-pos aan volkskool@orania.co.za
Slegs 2019/2020 aansoekvorms sal aanvaar word.