Eksamens

Graad 12-leerders skryf die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen onder die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesseringsinstituut (SACAI). Volkskool Orania is ‘n geregistreerde eksamensentrum en ons kandidate kan daar gratis kom skryf. Omdat dit egter bepaalde reis-en verblyfkoste meebring, kan kandidate ook by enige ander SACAI eksamensentrum naby aan hulle registreer.

Twee skriftelike eksamens in Junie en November en twee toetsreekse in Maart en September word afgelê.

Alle nasienwerk van eksamens, toetse en opdragte word deur personeel van Volkskool Orania gedoen.

Graad 12-leerders skryf voorbereidende eksamens in September.

Vorderingsverslae vir eerste, tweede en derde kwartaal en ʼn bevorderingsverslag (rapport) aan die einde van die akademiese jaar word uitgereik.

Matriekafskeid

Die matriekafskeid word jaarliks, na afloop van die Slypskool, gehou.

Foto-2