Boufonds

Die skool se uitsonderlike groei in leerdertalle die afgelope drie jaar, het dit genoodsaak dat daar nou ernstig gekyk moet word na die oprigting van groter fasiliteite. Dit het aanleiding gegee tot die stigting van ‘n Boufonds. Die bestaande gebou is 28 jaar gelede bekom nadat die dorp gekoop is by die destydse Departement van Waterwese, maar die ruimte is toenemend onvoldoende om die getallegroei te akkommodeer. Gelukkig is net langsaan die skool ‘n groot oop stuk grond – wat die skool se eiendom is – en as eerste fase van die uitbreidings word beplan om op hierdie grond ‘n sentrum van vier klaskamers vir die Grondslagfase te bou. Met die oprigting van hierdie gebou sal daar veral gefokus word om dit kreatief kindervriendelik in te rig vir jong kinders van hierdie fase.

Jy kan ons daarmee help deur ‘n bydrae te maak aan die Boufonds – vir meer besonderhede, kliek hier :   debietordervorms