Beursfonds

Hierdie Beursfonds is gestig met die doel om Afrikanerkinders die geleentheid te gee om by Volkskool Orania in te skryf. By Volkskool Orania word nie alleen gefokus op uitnemende akademiese bemagtiging nie, maar ook om ‘n selfstandige Afrikanerjeug te kweek vir wie hulle kultuur, taal en Christelike waardes hul erns is en wat die uitdagings van die tyd die hoof kan bied.

Dis vir ouers toenemend moeilik om in hierdie slegte ekonomiese toestande in Suid-Afrika skoolfooie te bekostig, veral waar daar meer as een kind in ‘n gesin is. Jy kan ‘n Afrikanerkind help toerus met die nodige opvoeding en opleiding. Gooi jou stuiwer in die armbeurs – hierdie dinge gebeur nie vanself nie! Dit verg ‘n toegewyde onderwysspan wat skouer aan die wiel sit. Dit hét ons, maar ons is ‘n onafhanklike skool wat geen staatsubsidie ontvang nie.

Om jou bydrae te maak, kliek hier vir meer besonderhede : debietordervorms