KOSTESTRUKTUUR

  • Studiefooi: Sluit in studiemateriaal, rekenaaroefeninge, werkkaarte, videos, doelwitvelle en portefeulje-opdragte (SBA’s: Skoolgebaseerde Assessering), eksamenvraestelle en toetse, nasien en bepunting van antwoordstelle van toetse en eksamens, sowel as opdragte, drie vorderingsverslae en ‘n finale bevorderingsverslag aan die einde van die jaar asook deurlopende internet- en telefoniese ondersteuningsdienste deur vaardige vakmentors.
  • Alle graad 12 kandidate is verplig om die Slypskool in Augustus in Orania by te woon vir moderering deur Volkskool Orania- sowel as SACAI-modereerders.
  • Matrikulante word ingeskryf vir die NSS-eksamen van die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Asseseringsinstituut (SACAI), maar kan hul Eindeksamen aflê by ‘n eksamensentrum naaste aan hulle tuiste.
  • Handboeke en Voorgeskrewe letterkundeboeke word deur leerders self aangeskaf.

VIR MEER LEERDERS PER GESIN, SKAKEL DIE KANTOOR VIR INLIGTING


BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 1 – 3

Opsie 1 R 7 865.00
EENMALIG BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019
Opsie 2
Deposito van R 2 750.00, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 605.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2019.
HANDBOEKE INGESLUIT.

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 4 – 6

Opsie 3R 10 230.00
EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019
Opsie 4
DEPOSITO VAN R 2 860.00, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 880.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2019.
HANDBOEKE INGESLUIT

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 7 – 9

Opsie 5
R 13 200.00EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 10-11

GR. 10 en 11: PLUS R600.00 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2019.

Opsie 1R 15 125.00
EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019

Opsie 2

DEPOSITO VAN R 3 850.00, BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 265.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2019

Opsie 3

EKSTRA / ENKEL VAKKE R 2 420.00
EENMALIG BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019

Opsie 4

EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 880.00, BETAALBAAR VOOR12 JANUARIE 2019.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 187.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2019
HANDBOEKE INGESLUIT

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 12

Opsie 1R 16 940.00
EENMALIG BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019.
PLUS R5 000 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2019.
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2019 in.
(Leerders wat nie by Volkskool Orania se sentrum skryf nie mag bykomende fooie elders betaal van ongeveer R1500).

Opsie 2

DEPOSITO VAN R4 840.00 BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 430.00 PER MAANDBEGINNENDE OP
1 FEBRUARIE 2019.
PLUS R5 000 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2019.
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2019 in.
(Leerders wat nie by Volkskool Orania se sentrum skryf nie mag bykomende fooie elders betaal van ongeveer R1500)

Opsie 3

EKSTRA / ENKEL VAKKE R 2 420.00 EENMALIG BETAALBAAR VOOR 12 JANUARIE 2019
PLUS R 800 PER VAK SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2019
Hierdie tarief sluit NIE die verpligte Slypskool in Augustus 2019 in nie.

Opsie 4

GR 12: EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 800.00, PER VAK, BETAALBAAR VOOR
12 JANUARIE 2019. DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R187 PER VAK, PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2019.
PLUS R 800 PER VAK SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2019
Hierdie tarief sluit NIE die verpligte Slypskool in Augustus 2019 in nie

Alle matriek leerderders wat nie die NSS-Eksamen by Volkskool in Orania kan skryf nie,
sal ‘n sentrumfooi moet betaal aan die eksamenskryfsentrum
waar hul hierdie eksamen gaan aflê.

Handboeke moet appart aan gekoop word.

SACAI registrasiefooie is betaalbaar van Gr10 – Gr12.

INDIEN REKENINGE VIR MEER AS 2 MAANDE AGTERSTALLIG IS, SAL DIENSTE DEUR AFSTANDSLEER PLUS GESTAAK WORD TOTDAT DIE PAAIEMENTE WEER OP DATUM IS. SODANIGE LEERDER SAL GEENVERSLAE ONTVANG NIE.

VIR MEER LEERDERS PER GESIN,
SKAKEL DIE KANTOOR VIR INLIGTING