Maryka van Heerden

B Ed UNISA (5 jaar ervaring) maryka@volkskoolorania.co.za 076 754 0947 GRONDSLAGFASE Die Grondslagfasestreef daarna om elke leeder geborge en veilig te laat voel. Die kurrikulumvorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede enwaardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat leerders kennis envaardighede verwerf en toepas op maniere […]

Carina Scribante

Onderwysdiploma: Junior Primêre Fase HOD – Didaktiese Hulpverlening (16 jaar ervaring) cscribante79@gmail.com 064 900 3505 WISKUNDE Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese,meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteitwat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappein fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen […]

Suné le Roux

B Ed Grondslagfase (6 jaar ervaring) wilkensune@yahoo.com  082 300 9300 AFRIKAANS HUISTAAL Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Dit is ook ’n kulturele en estetiese middel wat mense deel om beter sin te maak van die wêreld waarin hulle leef. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, […]

Elmien le Grange

THOD Huishoudkunde (35 jaar ervaring) elmienenchris@gmail.com 060 956 9106 LEWENSVAARDIGHEDE Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak […]

Annamarie van der Merwe

BPhysT Fisioterapie (UP) NGOS (besig) (1 jaar ervaring) annamaries.vdm@gmail.com 082 440 6637 NATUURWETENSKAP Wetenskappe is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en dit te koppel aan die idees wat ons het oor die natuur. In Wetenskappe word sekere metodes van navraag doen en ondersoek instel, algemeen gebruik. Hierdie metodes leen hulleself tot herhaling en […]

Andre du Toit

B Ed (NWU) (4 jaar ervaring) andre@volkskoolorania.co.za 060 457 5343 SOSIALE WETENSKAPPE Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan uit Geskiedenis en Geografie. Beide Geskiedenis en Geografie moet gedurende elke kwartaal van die skooljaar onderrig en geassesseer word. GEOGRAFIE Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is ‘n vak wat onderwerpe wat verband hou […]

Riané Krapohl

Studente-assistent BED vir Senior en FET Fases (besig) kriane93@gmail.com 076 141 8808

Elica Joubert

B.A Hon, HOD, HDB (22 jaar ervaring) karoosolder@gmail.com [iconname=”mobile” class=”fa-2x”]079 291 4521 WISKUNDE In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Wiskunde is ‘n menslike aktiwiteit wat die volgende behels: Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale […]

Anje Boshoff (Skoolhoof)

BA (Hons), NGOS (10 jaar ervaring) anjestrik@orania.co.za 072 970 7050 AFRIKAANS HUISTAAL Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Ons […]

Linda Cummings

Technical Financial Accounant SBlcb(SA) ACE moderator & supervisor training. Diploma in Teaching Skills for Educators. B Ed Senior en VOO fase (besig)(4 jaar ervaring) linda@volkskoolorania.co.za 079 050 4563 EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE Die vak Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe behels die doeltreffende en effektiewe gebruik van verskillende tipes private, publieke of kollektiewe hulpbronne om menslike behoeftes en begeertes […]