Suné le Roux


B Ed Grondslagfase (6 jaar ervaring)
wilkensune@yahoo.com 
082 300 9300

AFRIKAANS HUISTAAL

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie. Dit is ook ’n kulturele en estetiese middel wat mense deel om beter sin te maak van die wêreld waarin hulle leef. Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hulle eie leefwêreld te bestuur. Dit voorsien leerders ook van ’n ryk, kragtige en diepgewortelde stel beelde en idees wat hulle kan gebruik om hulle wêreld te verander en te verbeter. Afrikaans as moedertaal is vir ons baie belangrik. Ons probeer ook by ons studente ‘n liefde daarvoor kweek deur die leerwerk interessant en nuut aan te bied.


ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

An additional language gives us a window to other worlds. It opens up horizons that would have been closed to us without it. English First Additional Language is more than an instrument that helps us in the world. We also explore the fun and deeper meaning through fun-stories and games.