Nicolaas Muller


BSc Chemie en Fisika (besig)
(6 maande ervaring)
nicolaas@volkskoolorania.co.za
074 239 2646

WISKUNDE GELETTERDHEID

Die bevoegdhede wat ontwikkel word deur Wiskundige Geletterdheid laat individue toe om sin te maak van, deel te neem in en by te dra tot die wêreld van die een-en-twintigste eeu — ‘n wêreld wat gekenmerk word deur getalle, argumente gebaseer op getalle en data wat voorgestel en verdraai is op verskillende maniere. Wiskundige inhoud is nodig om sin te maak van die wêreld waarin ons vandag leef.