Nicolaas Muller


BSc Chemie en Fisika (besig)
(6 maande ervaring)
nicolaas@volkskoolorania.co.za
[iconname=”mobile” class=”fa-2x”] 074 239 2646

WISKUNDE

In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Wiskunde is ‘n menslike aktiwiteit wat die volgende behels: Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale verskynsels, asook tussen wiskundige voorwerpe self. Deur hierdie proses word nuwe wiskundige idees en insigte ontwikkel.