Maryka van Heerden


B Ed UNISA (5 jaar ervaring)
maryka@volkskoolorania.co.za
076 754 0947

SKEPPENDE KUNSTE

Die vak Skeppende Kunste bied blootstelling aan, en die studie van, ‘n reeks kunsvorms insluitende dans, drama, musiek en visuele kunste. Die hoofdoel van die vak Skeppende Kunste is om leerders as kreatiewe, verbeeldingryke individue te ontwikkel wat die kunste waardeer en wat ‘n basiese kennis en vaardigheid sal hê om aan kunsaktiwiteite deel te neem en om hulle vir moontlike verdere studie in die kunsvorms van hulle keuse in Verdere Opvoeding en Opleiding (VOO) voor te berei.