Maryka van Heerden


B Ed UNISA
(5 jaar ervaring)
maryka@volkskoolorania.co.za
076 754 0947

GRONDSLAGFASE

Die Grondslagfasestreef daarna om elke leeder geborge en veilig te laat voel. Die kurrikulumvorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede enwaardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat leerders kennis envaardighede verwerf en toepas op maniere wat betekenisvol is vir hul lewens.

In Graad 3 word die leerder voorberei vir ‘n nuwe fase waar hy/sy meer onafhanklik sal funksioneer en ook nuwe, onbekende vlakke sal aanpak. Die Graad 3 leerder benodig en ontvang dan ook baie emosionele ondersteuning in die afhandeling van een fase en voorbereiding/gereedmaking vir die Intermediêre fase.

In Graad 2  is die leerders nou gereed vir ‘n meer abstrakte leerwyse en word voorberei tot groter onafhanklikheid in die leerproses.

In Graad 1 word die basiese lees-, skryf- en syfervaardighede op ‘n meer konkrete vlak aangebied en vasgelê.