Ludwig Everson


Ing, M. Sc. Ing (Elektronies) (6 jaar ervaring)
ludwig@ejm.co.za
073 134 9671

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

In die vak, Inligtingstegnologie (IT), leer die leerder meer van die rekenaar se werking en ook hoe om te programmeer. Die vak gee aan die leerder ‘n goeie basis vir ‘n groot verskeidenheid beroepe – dink aan programmering, ingenieurswese, boekhoukundige stelsels, wetenskaplikes en in die geologie, om ´n paar te noem. Benewens die skryf van programme, ontwikkel die leerder die volgende vaardighede: probleemoplossing, sterk logika, om die groter prentjie te kan sien, om werklike situasies te kan modelleer en om ‘n oog vir fyn besonderhede te ontwikkel. Die leerders sal ook ‘n deeglike teoretiese kennis soortgelyk aan die RTT-leerder hê, maar op ‘n meer tegniese vlak.