Linda Cummings


Technical Financial Accounant SBlcb(SA)
ACE moderator & supervisor training.
Diploma in Teaching Skills for Educators.
B Ed Senior en VOO fase (besig)
(4 jaar ervaring)
linda@volkskoolorania.co.za
079 050 4563

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE

Die vak Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe behels die doeltreffende en effektiewe gebruik van verskillende tipes private, publieke of kollektiewe hulpbronne om menslike behoeftes en begeertes te bevredig. Dit behels ook die effektiewe bestuur van skaars hulpbronne om wins te verhoog. Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe is ‘n praktiese vak wat leerders toerus met werklike lewensvaardighede vir persoonlike ontwikkeling en die ontwikkeling van die gemeenskap. Ongeag van die beroep wat ‘n leerder eendag gaan volg, is geld ‘n intergrale deel daarvan. Rekeningkunde en EBW is van hulp in enige beroep. Dit kan help om persoonlike finansies te bestuur en dit groei uiteindelik tot ‘n vak wat die basiese grondslag lê vir ‘n wye aantal BCom-studierigtings. Die vak lê in graad 8 en 9 die grondslag vir Rekeningkunde, Eknomie en Besigheidstudies in die seniorgrade.