Elmien le Grange


THOD Huishoudkunde
(35 jaar ervaring)
elmienenchris@gmail.com
060 956 9106

LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede handel met die holistiese ontwikkeling van die leerder gedurende kinderjare. Dit rus die leerder toe met kennis, vaardighede en waardes wat nodig is om sy/haar volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die inhoud van die vak dek o.a. die ontwikkeling in drie vakgebiede, naamlik Persoonlike en Sosiale welstand, Fisiese Opvoeding en Kreatiewe Kunste.