Christo Hattingh


BSc Ing Hons (PRET) DTO (UNISA)
(24 jaar ervaring)
[iconname=”envelope-square” class=”fa-2x”]  christo@simulasie.co.za
  083 455 6740

FISIESE WETENSKAPPE

Fisiese Wetenskappe ondersoek fisiese en chemiese verskynsels. Dit word gedoen deur wetenskaplike ondersoek, toepassing van wetenskaplike modelle, teorieë en wette om gebeurtenisse in die fisiese omgewing te verklaar en te voorspel. Hierdie vak handel ook oor die gemeenskap se behoefte om te verstaan hoe die fisiese omgewing werk met die doel om voordeel daaruit te trek en verantwoordelik daarvoor te sorg.

Fisiese wetenskaplikes formuleer nie net modelle, teorieë en wette, maar verifieer dit ook deur eksperimentele toetsing. Soms doen hulle eksperimente en baseer dan ‘n teorie daarop. Dit staan dan bekend as die fenomenale metode. Die analitiese metode begin deur dit eers uit te dink en dan te toets. Ons neem byvoorbeeld waar dat alle voorwerpe afwaarts val en dink daaroor. Isaac Newton het toe wette daaroor ontdek en dit geboekstaaf. Ingenieurs se taak is dan om die verskynsels in die natuur aan te wend tot die mens se voordeel. Volg die volgende skakel gerus om ‘n beter idee te kry van die studieveld, Fisiese Wetenskap: