Andre du Toit


B Ed (NWU) (4 jaar ervaring)
andre@volkskoolorania.co.za
060 457 5343

SOSIALE WETENSKAPPE

Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan uit Geskiedenis en Geografie. Beide Geskiedenis en Geografie moet gedurende elke kwartaal van die skooljaar onderrig en geassesseer word.


GEOGRAFIE

Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is ‘n vak wat onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd met mekaar kombineer. Met die gebruik van Geografie, kan ons die komplekse wêreld beter verstaan.


GESKIEDENIS

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing metverloop van tyd. Die studie van geskiedenis stel ons in staat om te verstaanhoe menslike optrede in die verlede die hede raak en ons toekoms beïnvloed, endit laat ons toe om hierdie gevolge te evalueer.Dit laat ons krities dink oor stories wat mense ons van dieverlede vertel, asook oor stories wat ons onsself vertel.