Afstandleer Plus

Hostel

Opleiding en Oriëntering

AFSTANDSLEER PLUS bied jaarliks:

  1. 'n Oriënterings- en opleidingskursus vir leerders en/of ouers/onderwysers in Januarie (opsioneel).
  2. 'n Slypskool vir leerders in Augustus (verpligtend vir matrieks).

 

Oriënterings- en opleidingskursus vir leerders en/of ouers/ onderwysers

in die middel van Januarie op Orania

 

Aan alle AFSTANDSLEER PLUS-leerders en of hulle ouers/onderwysers vir 2014

Afstandsleer Plus bied in Januarie twee kursusse aan

  1. ‘n Oriënteringskursus aan vir alle ingeskrewe leerders. Die kursus sluit waardevolle agtergrond en inligting in oor jou vakke en die voorgeskrewe werkswyse sodat jy die jaar op die regte voet kan afskop. Dit is deel van die diens wat ons bied en is daarom gratis. Die kursus word afgesluit met deelname (indien jy wil!) aan Volkskool se huissport en ‘n lekker sokkie op Vrydagaand.
  2. ‘n Opleidingskursus vir ouers of onderwysers oor die werking van die stelsel en vereistes waaraan leerders moet voldoen om hulle studiejaar suksesvol af te lê.

Leerders of ouers/onderwysers wat beplan om hierdie kursusse by te woon moet bywoning bevestig deur die inskrywingsvorm in te vul en so spoedig moontlik terug te faks (086 531 5868) of te e-pos na ( ).

'n Akkomodasielys is op aanvraag beskikbaar. Bywoning is opsioneel.

 

Algemene inligting:

Wat jy moet saambring:

  1. 'n Skootrekenaar as jy een het (nie noodsaaklik nie)
  2. Aantekeningboek en handleidings
  3. Sakrekenaar
  4. Skryfgoed
  5. 'n Stel Koki-penne
  6. Bring swemklere. Orania het 'n reuse swembad en 'n heerlike rivier. Bring gemaklike klere en tekkies. Dis hierdie tyd van die jaar warm by ons.

 

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.