Hostel

Kostestruktuur

Studiefooi

Sluit in: Studiemateriaal op CD's met doelwitvelle en portefeulje-opdragte (SBA's: Skoolgebaseerde Assesering), eksamenvraestelle en toetse, nasien en bepunting van antwoordstelle van toetse en eksamens, sowel as opdragte, drie vorderingsverslae en 'n finale bevorderingsverslag aan die einde van die jaar, gereelde nuusbriewe en deurlopende internet en telefoniese ondersteuningsdienste deur vaardige vakmentors.

R10 500 vir sewe vakke. R700 vir elke ekstra vak.

Matrikulante kan kies tussen 'n gratis Departementele eksamen vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) of die NSS-eksamen van die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Asseseringsinstituut (SACAI) wat ongeveer R3500 kos en betaalbaar is voor 31 Maart 2013.
 

Alle graad 12 kandidate is verplig om die Slypskool in Augustus in Orania by te woon vir moderering deur Volkskool Orania- sowel as SACAI-modereerders.

Matrikulante word ingeskryf vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) of die NSS-eksamen van die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Asseseringsinstituut (SACAI), maar kan hul Rekord- en       Eindeksamen aflê by 'n eksamensentrum naaste aan hulle tuiste.

Kandidate wat die gratis Departementele eksamen kies moet sowel hulle Rekordeksamen as hulle finale eksamen in Orania aflê. Dit bring reis-en verblyfkoste mee waarvoor die kandidate self verantwoordelik is.

Voorgeskrewe letterkundeboeke word deur leerlinge self aangeskaf

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 2-9:

Opsie 1

GR 2-3 : R 6 500.00 EENMALIG BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017

Opsie 2

GR 2-3 : Deposito van R 2 300.00, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 485.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2017. HANDBOEKE INGESLUIT.

Opsie 3

GR 4-6: R 8 450.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017

Opsie 4

GR 4-6: DEPOSITO VAN R 2 300.00, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 700.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2016. HANDBOEKE INGESLUIT

Opsie 5

GR 7-9: R 10 900.00EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017

Opsie 6

GR 7-9: DEPOSITO VAN R 3 000.00, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 890.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2017

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 10-11:

Opsie 1

GR 10-11: R 12 500.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017

Opsie 2

GR 10-11: DEPOSITO VAN R 3 400.00, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 035.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2017

Opsie 3

GR 10-11: EKSTRA / ENKEL VAKKE R 2 000.00 EENMALIG BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017

Opsie 4

GR 10-11: EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 700.00, BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 150.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2017
HANDBOEKE INGESLUIT

BETALINGSOPSIES VIR GRAAD 12:

Opsie 1

GR 12: R 14 000.00 EENMALIG BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
PLUS R5 000 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2017.
Handboeke uitgesluit
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2016 in.

Opsie 2

GR 12: DEPOSITO VAN R4 000.00 BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017.
DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R 1 100.00 PER MAAND BEGINNENDE OP
1 FEBRUARIE 2017.
PLUS R5 000 SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2017.
Handboeke uitgesluit
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2016 in.

Opsie 3

GR 12: EKSTRA / ENKEL VAKKE R 2 000.00 EENMALIG BETAALBAAR VOOR 13 JANUARIE 2017 PLUS R 800 PER VAK SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2017
Handboeke uitgesluit
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2016 in.

Opsie 4

GR 12: EKSTRA / ENKEL VAKKE DEPOSITO VAN R 700.00, PER VAK, BETAALBAAR VOOR
13 JANUARIE 2017. DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R150 PER VAK, PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2017. PLUS R 800 PER VAK SACAI REGISTRASIEGELDE BETAALBAAR VOOR 31 MAART 2017
Handboeke uitgesluit
Hierdie tarief sluit die verpligte Slypskool in Augustus 2016 in.

Alle leerderders wat nie die NSS-Eksamen by Volkskool in Orania kan skryf nie, sal ‘n sentrumfooi moet betaal aan die eksamenskryfsentrum waar hul hierdie eksamen gaan aflê

INDIEN REKENINGE VIR MEER AS 2 MAANDE AGTERSTALLIG IS, SAL DIENSTE DEUR AFSTANDSLEER PLUS GESTAAK WORD TOTDAT DIE PAAIEMENTE WEER OP DATUM IS. SODANIGE LEERDER SAL GEENVERSLAE ONTVANG NIE.

VIR MEER LEERDERS PER GESIN, SKAKEL DIE KANTOOR VIR INLIGTING

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.