053 207 0161 volkskool@orania.co.za

Graad 7-9 Vorderingsfase

Leerders registreer op Leersfeer, dit is ons interaktiewe platvorm op die internet. Daar ontvang hulle ‘n doelwitvel vir elke vak wat in weke ingedeel is en duidelik aandui watter werk gedoen moet word. Daar word ook Warmpatate (rekenaaroefeninge wat die leerwerk lekker maak) en werkkaarte voorsien. Leerders het deurlopend toegang tot vakmentors wat regstaan om te help waar dit nodig is en assesseer die praktiese take, toetse en eksamen vir punte.

Betalingsopsies vir graad 7-9

OPSIE 1
GR 7-9: R19 650.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 22 JANUARIE 2024.

OPSIE 2
GR 7-9: DEPOSITO VAN R5 200.00, BETAALBAAR BY INSKRYWING DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R1 550.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2024.

(Handboeke nie ingesluit nie)

Vakmentor

Fasehoof

Grethe Bredenkamp Fasehoof

 

 

Fasehoof

Anje Boshoff

Gr7-9 Afrikaans

Gr7-9 Geskidenis

 

Fasehoof

Schalk Albertyn 

Gr7-9 Engels

Gr7-9 Lewensoriëntering

 

Fasehoof

Somari Basson

Gr7-9 Wiskunde

 

Fasehoof

Annamarie van der Merwe

Gr7-9 Natuurwetenskappe

 

Fasehoof

Christina van der Watt

Gr7-9 Geografie

 

Fasehoof

Linda Cummings

Gr7-9 EBW

 

Fasehoof

Hendrick Botha

Gr7-9 Tegnologie

 

Fasehoof

Lianda Krige

Gr7-9 Skeppende Kunste

 

Fasehoof

Elica Joubert

Gr7-9 Geskiedenis vakontwikkeling