053 207 0161 volkskool@orania.co.za

Graad 4-6 Vestigingsfase

In die vestigingsfase begin leerders meer selfgerig werk en registreer op Leersfeer, Volkskool se interaktiewe platvorm op die internet. Deur Leersfeer deel ons Doelwitvelle wat vir die leerder persies aandui watter werk elke dag gedoen moet word. Warmpatatte is rekenaaroefeninge wat die leerwerk uit die handboek maklik en pret maak. Die warmpatatte, werkkaarte vir inoefening, formele assesseringstake, toetse en eksamens word ook op Leersfeer beskikbaar gemaak. Die vakmentors is deurlopend beskikbaar en gretig om te help waar dit nodig is.

Betalingsopsies vir graad 4-6

OPSIE 1
GR 4-6: R15 850.00 EENMALIG, BETAALBAAR VOOR 22 JANUARIE 2024.

OPSIE 2
GR 4-6: DEPOSITO VAN R4 200.00, BETAALBAAR BY INSKRYWING DAARNA 10 PAAIEMENTE VAN R1 250.00 PER MAAND BEGINNENDE OP 1 FEBRUARIE 2024.

(Handboeke nie ingesluit nie)

Vakmentor

Fasehoof

Dorota Grobbelaar Fasehoof

Gr4-6 Engels

Gr4-6 Geskiedenis

Gr 4-6 Geografie

 

Fasehoof

Anna-Marie Buitendag

Gr4-6 Afrikaans 

Gr4-6  Wiskunde

 

Fasehoof

Carel Boshoff

Gr4-6 Natuurwetenskappe

 

Fasehoof

Annamarie van der Merwe

Gr4-6 Lewensvaardighede