053 207 0161 volkskool@orania.co.za
INSPIRASIE, INNOVASIE EN ONTDEKKING

‘n Onderwysstelsel wat sedert 1991 beproef is, gekoppel aan Volkskool Orania. Die sukses van ons oud-matrikulante is ons beste getuigskrif!

Kontak ons

Afstandleer Plus

 • Studiemateriaal van hoë standaard wat aan onderwysleerplanvereistes voldoen.
 • ‘n Matriekkwalifikasie (Nasionale Senior Sertifikaat) wat erken word en universiteitstoelating bied.
 • Deurlopende telefoniese en internetondersteuning deur bekwame, simpatieke vakmentors en ondersteuningspersoneel.
 • Doelwitvelle help leerders om hulle werk sistematies te beplan. Studiemateriaal word aangevul met rekenaartoetse aan die einde van elke afdeling waarmee leerders deurlopend hulle vordering kan toets.
 • Geleenthede om sosiaal met medeleerders te verkeer en ‘n matriekafskeid by te woon, asook om deel te neem aan aktiwiteite soos die Afrikaans Ekspo en die Eskom Ekspo vir jong wetenskaplikes.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

 • Vakmentors
 • Slypskool
 • Toerismetoer
 • Nuusbriewe en inligtingstukke
 • Deelname aan Afrikaanse ekspo
 • Deelname aan Eskom ekspo
 • Skoolkoerant: Die Houtoog
 • Matriekafskeid

Werkswyse

Addisionele leermateriaal word verskaf via die internet – internettoegang is ‘n vereiste.
Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan KABV vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringsopdragte word gebied.

Formele Assesseringstake word direk na Volkskool gestuur vir assessering.

Warm Patatte is rekenaaroefeninge gebasseer op vakinhoud.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerders by te staan.

BOODSKAP

Van Anje Boshoff

” Woon jy op die platteland, ver weg van die naaste skool? En sien jy nie kans vir koshuislewe nie? Dan is AfstandsleerPlus die antwoord waarvoor jy gewag het! Studeer by die huis en geniet jou ma se kos terwyl jy interaksie het met onderwysers en ander leerders deur van Leersfeer, ons aanlynportaal, gebruik te maak.”

– Anje Boshoff

Belangrike Datums

14

Junie 2024

Skool sluit

 

9

Julie 2024

Skool begin vir derde kwartaal

 

27-2

Julie – Augustus 2024

Toerismetoer 2024 

 

Opleiding en Oriëntering

AFSTANDSLEER PLUS BIED JAARLIKS:

 1. ‘n Herfsskool vir graad 10 tot 12 leerders.
 2. ‘n Slypskool vir graad 12 leerders.
 3. Ouers is enige tyd van die jaar welkom vir ‘n oriëntering- en kortkursus in Volkskool se onderwyssisteem.
Administrasie Kantoor

Mnr Carel Boshoff is die skoolhoof van Volkskool Orania. Hy is in beheer van algemene bedryfsake. Dit sluit die finansiële bestuur en begroting van die skool in, asook IT-dienste en internet verskaffing, die bestuur van Leersfeer en die webwerf, akkreditasievereistes en beleid, fasiliteite en die geoliede wiele van die administratiewe prosesse.

Mev Lianda Krige behartig die bemarking van Volkskool AfstandsleerPlus en kan gekontak word vir enige verdere inligting.

Mev Anje Boshoff  is sedert 2009 ‘n onderwyser by Volkskool en van 2016 af saam met haar dinamiese personeel verantwoordelik om Volkskool Orania op ‘n unieke wyse te lei en te vestig as ‘n uitnemende opvoedingsinstelling.

Mev Sanet Buitendag is ons administratiewe hoof. Sy werk met rekeninge en hanteer navrae en nuwe inskrywings. Sy skakel ook met SACAI om graad 12 leerders te registreer en by eksamensentrums te plaas. Vakveranderings en SACAI regulasies val ook onder haar beheer. Sy help met die reëlings vir die jaarlikse Toerisme-toer en ondersteun die leerders in die insamelingsprojekte daarvoor.

Mev Annemarie Maritz  is die eerste stem wat jy sal hoor as jy die skool se nommer skakel en die eerste vriendelike gesig wat jy sal sien as jy Volkskool besoek. Haar hande staan vir niks verkeerd nie – sy hou 100 balle in die lug!

Mev Sybella Taljaard is ons studente administrateur. Sy werk met ons plaaslike- en afstandleer-studente en sorg dat almal se take betyds in is en op datum bly. Sy ontvang en versend leer- en eksamenmateriaal en werk die eksamenroosters uit. Sy is die primêre skakel met leerders en ouers en sal sorg dat jy by die regte onderwyser uitkom met jou navraag.

Mev Nikette Laing loop die ekstra myl om mense te help. Sy is verantwoordelik vir die skakeling tussen die skool en die graad 4-6 leerders. 

Mev Antonette Snyman sorg dat alle portefeuljetake netjies in lêers geliasseer word. Sy sorg ook vir finale puntestate en dat die rapporte uitgereik word. Sorg dus dat jy in haar goeie boekies bly!

 • 053 207 0161

Mev Antionette Coetzee is een van die belangrike persone wat agter die skerms seker maak die wêreld van onderwys en papierwerk wat daarmee saam gaan funksioneer effektief. Sy het in 2019 by die skool aangesluit en doen hope liaseerwerk vir Volkskool.

Toerismetoer

Op 2021 se toerismetoer het ons die kinders deur die Noord-Kaap en Wes-Kaap gevat. Die hooffokus was die blommeprag wat hier in ons midde is! Ook sien ons die geleentheid om die kinders deur ons eie provinsie te vat, aangesien dit die grootste provinsie is met soveel juwele. Ons besoekpunte was Kakamas, Springbok, Port-Nolloth, St. Helena Baai, Paternoster, en op die terugpad het ons oorgeslaap in Williston. Ons het in ons eie Noord-Kaap se see geswem, ligtorings besoek en selfs op die see kayak! Dit was ‘n besonderse ondervinding!!

Matriekafskeid

Die glansgeleentheid is elke jaar die hoogtepunt en afsluiting van die Matrieks se Slypskool. Hierdie jaar beloof om iets uit ‘n ander wêreld te wees.

Borg ‘n Leerder

Kontak ons

Kantoor

053 207 0161

Inligting

Whatsapp: 082 333 5999

E-pos: volkskool@orania.co.za