Hostel

Afstandleer Plus

Studiemateriaal van hoë standaard wat aan die onderwysdepartement se leerplanvereistes voldoen.

ʼn Matriekkwalifikasie (Nasionale Senior Sertifikaat) wat nasionaal erken word en universiteitstoelating bied.

Deurlopende telefoniese en internetondersteuning deur bekwame, simpatieke vakmentors en ondersteuningspersoneel.

Doelwitvelle help leerlinge om hulle werk sistemates te beplan. Studiemateriaal word aangevul met rekenaartoetse aan die einde van elke afdeling waarmee leerlinge deurlopend hulle vordering kan toets.

Geleenthede om sosiaal met medeleerlinge te verkeer en ʼn matriekafskeid by te woon, asook om deel te neem aan aktiwiteite soos die Afrikaans Ekspo en die Wêreld Wiskundemarathon.


Toerisme toer – Baie dankie

Waar is al die kinders heen?
OUDLEERDERS
Lees meer hier
.


Afstandsleer - 'n onderwysstelsel wat reeds 21 jaar beproef is, gekoppel aan Volkskool Orania. Die sukses van ons oud-matrikulante is ons beste getuigskrif!

Internettoegang ‘n vereiste.

Kontak Ons

Kantoor/Nicolene: 053 207 0161
Anje Boshoff: 072 970 7050
E-pos:


Werkswyse

Leermateriaal word verskaf op CD’s met ondersteunende handleidings opsioneel.

Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan departementele vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringopdragte word gebied.

Doelwitvelle
met weeklikse opdragte gee aan leerlinge leiding en verseker dat die regte werkstempo volgehou word.

Verslagvorms
is beskikbaar waarmee weekliks rekord gehou kan word van ʼn leerling se vordering.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerlinge by te staan.