053 207 0161 volkskool@orania.co.za
INSPIRASIE, INNOVASIE EN ONTDEKKING

‘n Onderwysstelsel wat sedert 1991 beproef is, gekoppel aan Volkskool Orania. Die sukses van ons oud-matrikulante is ons beste getuigskrif!

Kontak ons

Afstandleer Plus

 • Studiemateriaal van hoë standaard wat aan onderwysleerplanvereistes voldoen.
 • ‘n Matriekkwalifikasie (Nasionale Senior Sertifikaat) wat erken word en universiteitstoelating bied.
 • Deurlopende telefoniese en internetondersteuning deur bekwame, simpatieke vakmentors en ondersteuningspersoneel.
 • Doelwitvelle help leerders om hulle werk sistematies te beplan. Studiemateriaal word aangevul met rekenaartoetse aan die einde van elke afdeling waarmee leerders deurlopend hulle vordering kan toets.
 • Geleenthede om sosiaal met medeleerders te verkeer en ‘n matriekafskeid by te woon, asook om deel te neem aan aktiwiteite soos die Afrikaans Ekspo en die Eskom Ekspo vir jong wetenskaplikes.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

 • Vakmentors
 • Slypskool
 • Toerismetoer
 • Nuusbriewe en inligtingstukke
 • Deelname aan Afrikaanse ekspo
 • Deelname aan Eskom ekspo
 • Skoolkoerant: Die Houtoog
 • Matriekafskeid

Werkswyse

Leermateriaal word verskaf via die internet – internettoegang is ‘n vereiste.
Volledige Skoolgebaseerde Assessering (SGA) opdragte (portefeuljewerk) wat aan KABV vereistes en voorskrifte voldoen, word voorsien.

Riglyne en ondersteuning in die uitvoering van portefeulje-opdragte en voorgeskrewe skoolgebaseerde assesseringsopdragte word gebied.

Formele Assesseringstake word direk na Volkskool gestuur vir assessering.

Warm Patatte is rekenaaroefeninge gebasseer op vakinhoud.

Vakmentors is deurlopend beskikbaar om leerders by te staan.

BOODSKAP

Van die Skoolhoof

” Woon jy op die platteland, ver weg van die naaste skool? En sien jy nie kans vir koshuislewe nie? Dan is AfstandsleerPlus die antwoord waarvoor jy gewag het! Studeer by die huis en geniet jou ma se kos terwyl jy interaksie het met onderwysers en ander leerders deur van Leersfeer, ons aanlynportaal, gebruik te maak.”

– Anje Boshoff

Belangrike Datums 2021

2-8

Augustus 2021

Toerismetoer

 

4-8

Oktober 2021

Slypskool

 

8

Oktober 2021

Matriekafskeid

 

Opleiding en Oriëntering

AFSTANDSLEER PLUS BIED JAARLIKS:

 1. ‘n Slypskool vir leerders (verpligtend vir matrieks).
 2. Ouers is enige tyd van die jaar welkom vir ‘n oriëntering- en kortkursus in Volkskool se onderwyssisteem.
Administrasie Kantoor

Mev Anje Boshoff is die skoolhoof van Volkskool Orania. Sy is sedert 2009 ‘n onderwyser by Volkskool en van 2016 af saam met haar dinamiese personeel verantwoordelik om Volkskool Orania op ‘n unieke wyse te lei en te vestig as ‘n uitnemende opvoedingsinstelling.

 • anjestrik@orania.co.za
 • 072 970 7050

BA(ALW), BA.Hons (Cum Laude), NGOS (Cum Laude)

Mnr Carel Boshoff is die bedryfshoof in beheer van algemene bedryfsake. Dit sluit die finansiële bestuur en begroting van die skool in, asook IT-dienste en internet verskaffing, die bestuur van Leersfeer en die webwerf, akkreditasievereistes en beleid, fasiliteite en die geoliede wiele van die administratiewe prosesse.

 • bedryf@volkskoolorania.co.za
 • 053 207 0161

Mev Sanet Buitendag is ons administratiewe hoof. Sy werk met rekeninge en hanteer navrae en nuwe inskrywings. Sy skakel ook met SACAI om graad 12 leerders te registreer en by eksamensentrums te plaas. Vakveranderings en SACAI regulasies val ook onder haar beheer. Sy help met die reëlings vir die jaarlikse Toerisme-toer en ondersteun die leerders in die insamelingsprojekte daarvoor.

 • rekenings@volkskoolorania.co.za
 • 053 207 0161

Mev Jenny Loots is die eerste stem wat jy sal hoor as jy die skool se nommer skakel en die eerste vriendelike gesig wat jy sal sien as jy Volkskool besoek. Haar hande staan vir niks verkeerd nie – sy hou 100 balle in die lug!

 • navrae@volkskoolorania.co.za
 • 053 207 0161

Mev Sybella Taljaard is ons studente administrateur. Sy werk met ons plaaslike- en afstandleer-studente en sorg dat almal se take betyds in is en op datum bly. Sy ontvang en versend leer- en eksamenmateriaal en werk die eksamenroosters uit. Sy is die primêre skakel met leerders en ouers en sal sorg dat jy by die regte onderwyser uitkom met jou navraag.

 • student@volkskoolorania.co.za
 • 053 207 0161

Mev Maryka van Heerden se borrelende persoonlikheid is aansteeklik en helder enige kantoor op. Sy is verantwoordelik vir die skakeling tussen die skool en die graad 4-6 leerders. 

 • vestiging@volkskoolorania.co.za
 • 053 207 0161

Mev Antonette Snyman sorg dat alle portefeuljetake netjies in lêers geliasseer word. Sy sorg ook vir finale puntestate en dat die rapporte uitgereik word. Sorg dus dat jy in haar goeie boekies bly!

 • 053 207 0161

Mev Antionette Coetzee is een van die belangrike persone wat agter die skerms seker maak die wêreld van onderwys en papierwerk wat daarmee saam gaan funksioneer effektief. Sy het in 2019 by die skool aangesluit en doen hope liaseerwerk vir Volkskool.

Toerismetoer

Op 2021 se toerismetoer vat ons die kinders deur die Noord-Kaap en Wes-Kaap. Die hooffokus gaan die blommeprag wees wat hier in ons midde is! Ook sien ons die geleentheid om die kinders deur ons eie provinsie te vat, aangesien dit die grootste provinsie is met soveel juwele. Ons besoekpunte is Kakamas, Springbok, Port-Nolloth, St. Helena Baai, Paternoster, en op die terugpad slaap ons oor in Williston. Ons gaan in ons eie Noord-Kaap se see swem, ligtorings besoek en selfs op die see kayak! Ons is baie opgewonde!!

Matriekafskeid

Die glansgeleentheid is elke jaar die hoogtepunt en afsluiting van die Matrieks se Slypskool. Hierdie jaar beloof om besonders te wees met ons rekord aantal leerders in graad 12.

Borg ‘n Leerder

Kontak ons

Kantoor

053 207 0161

Skoolhoof

Anje Boshoff  072 970 7050

E-pos  volkskool@orania.co.za